Αναζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αναζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Από ποιους παρέχεται Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 10
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Με την υπηρεσία αυτή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αποτελέσματα ερευνητικών έργων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος για την Έρευνα

Τρόπος διεκπεραίωσης

Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsrt [at} gsrt.gr

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η έκδοση παραβόλου

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.