Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης με Κοινοτικού Τύπου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Καστοριάς Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Σχετική Νομοθεσία

1. Π.Δ.51/2012 (Α΄101) 

2. Νόμος 4155/2013 (Α΄120)

3. Π.Δ.74/2008 (Α΄112)

4. Απόφαση 50984/7947/22-11-2013 (Β΄3056)

5. Απόφαση ΠΟΛ.1163/3-7-2013 (Β΄1675)

6. Απόφαση 30063/4796/2013 (Β΄2643)

Τρόπος διεκπεραίωσης

1. Υποβολή φακέλου.

2. Έλεγχος δικαιολογητικών.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

1.ΕΝΤΥΠΟ_ΚΟΙΝ_ΤΥΠ.pdf

2.ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάθεση αίτησης - υπεύθυνη δήλωση. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Κατάθεσης αίτησης εκτύπωσης (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Α.Φ.Μ και φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή κ.λ.π Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (καθώς και της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 e-Παράβολο 30,00€ για - Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (κατατίθεται εντός του φακέλου του φωτογραφείου) Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική. Απαιτείται αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει αυτή (π.χ πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, απολυτήριο στρατού κ.λ.π Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια, Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή της Χώρας και στις δύο αιτήσεις. Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου υποχρεωτικά κατατίθεται στην Υπηρεσία μας προς αντικατάσταση, Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.