Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αντικατάσταση άδειας ή/και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες, επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 8
Κόστος σε ευρώ 75 ευρώ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αιτιολογημένη αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. που έχει απογράψει το ΜΕ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Υπηρεσιακό Σημείωμα για την καταβολή του τέλους αντικατάστασης άδειας ή / και των πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Διπλότυπο είσπραξης του παραπάνω τέλους (άρθρο 20, παρ.1γ του Ν.2052/92, υπέρ Δημοσίου). Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Βεβαίωση από την Αστυνομία για τη δήλωση από τον κάτοχο του ΜΕ της απώλειας της άδειας ή / και των πινακίδων κυκλοφορίας ΜΕ.


Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 Να έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα τέλη χρήσης του ΜΕ. Κατάθεση απο τον Αιτούντα
6 Στο φάκελο του ΜΕ πρέπει να υπάρχει φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΜΕ, όπου στις παρατηρήσεις αυτής θα αναφέρεται κατά περίπτωση ότι : «Η παρούσα είναι αντίγραφο της αρχικής ή / και οι πινακίδες είναι ανταλλακτικές, λόγω απώλειας ή καταστροφής των αρχικών, επί των οποίων έχει αναγραφεί με μαύρη μπογιά ο αριθμός κυκλοφορίας του ΜΕ». Κατάθεση απο τον Αιτούντα

Δικαιολογητικά

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πρωτοκόλληση αιτήσεως Δ13ε /4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003). Αρμόδιος Υπάλληλος 1 εργάσιμη ημέρα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών "-ΙΙ-" ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 5 ημέρες
3 Έκδοση υπηρεσιακών σημειωμάτων για καταβολή τελών Αρμόδιος Υπάλληλος 1 ημέρα
4 Έκδοση νέας άδειας ή/και πινακίδων "-ΙΙ-" Αρμόδιος Υπάλληλος 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Τμήμα Μητρώου Μ.Ε.& Εγκρίσεων Τύπου.


Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Δ13ε /4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).