Απογραφή Εργοδότη Κοινής Επιχείρησης ( ΕΦΚΑ )

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απογραφή Εργοδότη Κοινής Επιχείρησης ( ΕΦΚΑ )
Από ποιους παρέχεται Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων
Σε ποιους παρέχεται Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων
Νομοθετικό πλαίσιο Αρθ.5 ΚΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Αρ.9 παρ.3 Ν.3232/2004, Εγκ.ΙΚΑ 4/2002, Εγκ.ΙΚΑ 54/2004
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Μία (1)
Κόστος σε ευρώ Μηδέν
Αρμόδια αρχή Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (τ.ΙΚΑ - ΕΤΑΜ )

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κάθε εργοδότης κοινής επιχείρησης που απασχολεί προσωπικό που εμπίπτει στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, έχει υποχρέωση να προσέλθει στο αρμόδιο τοπικό υποκατάστημα μισθωτών του ΕΦΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης, την πρώτη μέρα έναρξης απασχόλησης προκειμένου να απογραφεί και να παραλάβει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

Σχετική Νομοθεσία

(άρθρο 5 Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ, Ν.3232/2004, Εγκ.ΙΚΑ 4/2002, Εγκ ΙΚΑ 54/2004)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο εργοδότης προσέρχεται στο τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΕΦΚΑ, συμπληρώνει και υποβάλλει το απαιτούμενο έντυπο με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

"ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ"

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Φωτοαντίγραφο έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ κατάθεση από τον αιτούντα ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση
2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας υπευθύνων κατάθεση από τον αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο καταστατικού επιχείρησης (όπου απαιτείται ανάλογα με την νομική μορφή επιχείρησης) κατάθεση από τον αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο έναρξης ΓΕΜΗ ( όπου απαιτείται ανάλογα με την νομική μορφή επιχείρησης ) κατάθεση από τον αιτούντα
5 ΦΕΚ συγκρότησης ΔΣ ( όπου απαιτείται ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης) κατάθεση από τον αιτούντα
6 Πρακτικό ΔΣ ( όπου απαιτείται ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης) κατάθεση από τον αιτούντα
7 Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο σε περίπτωση αντιπροσώπευσης κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συμπλήρωση του Εντύπου από τον εργοδότη ο αιτών εργοδότης 10 λεπτά
2 Έλεγχος απαιτούμενων δικαιολογητικών υπάλληλος τμήματος εσόδων υποκαταστήματος ΕΦΚΑ 5 λεπτά
3 Καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου στο ΠΣ του ΕΦΚΑ υπάλληλος τμήματος εσόδων υποκαταστήματος ΕΦΚΑ 10 λεπτά
4 Αποθήκευση των καταχωρηθέντων στοιχείων, Εκτύπωση και Απόδοση του ΑΜΕ ( Αριθμός Μητρώου Εργοδότη) υπάλληλος τμήματος εσόδων υποκαταστήματος ΕΦΚΑ 2 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΔΟΥ

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.