Απολυτήριο λυκείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γενικό Λύκειο Αριδαίας

Γενικό Λύκειο Αριδαίας που ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας

Σχετική Νομοθεσία

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 59 του Ν.3966 (ΦΕΚ118Α΄/24-5-2011), « Μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2010−2011, προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής τους μπορούν μετά από αίτησή τους που κατατίθεται στο οικείο Λύκειο, να εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο μαθητής υποβάλλει χειρόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προσέρχεται εξεταζόμενος μόνο στα ενδοσχολικά μαθήματα της τάξης του και σε αυτά καταχωρούνται οι βαθμολογίες του στο myschool.

α/α Απαραίτητα δικαιολογητικά Κατάθεση από τον αιτούντα/Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
1 1 φωτογραφία του αιτούντα κατάθεση από τον ίδιο
2 φωτοτυπίας ταυτότητας κατάθεση από τον ίδιο
3 πιστοποιητικό γέννησης αυτεπάγγελτη αναζήτηση
Διαδικασίες
α/α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο-Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 κατάθεση δικαιολογητικών γραμματεία εκπαιδευτικής μονάδος πέντε λεπτά
2 έλεγχος δικαιολογητικών γραμματεία εκπαιδευτικής μονάδος δύο λεπτά
3 εκτύπωση απολυτηρίου γραμματεία δύο λεπτά
4 επικύρωση εγγράφου υπεύθυνοι καθηγητές και διευθυντής πέντε λεπτά
Μητρώα που τηρούνται
α/α Μητρώο Χειρόγραφα/Ηλεκτρονικά αρ. καταχωρίσεων Εκτίμηση νέων καταχωρίσεων ανά έτος
1 πρωτόκολλο και τα δύο 1 10