Αποποίηση Κληρονομιάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αποποίηση Κληρονομιάς
Από ποιους παρέχεται Γραμματεία Ειρηνοδικείου
Νομοθετικό πλαίσιο

Άρθρα 1846-1859 ΑΚ

Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α'/12.03.2012)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Μία (1) ημέρα
Κόστος σε ευρώ €3,00 για τη δήλωση-αίτηση και €2,00 για κάθε αντίγραφο
Αρμόδια αρχή Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δήλωση της βούλησης ενός κληρονόμου ότι δεν ενδιαφέρεται να λάβει την κληρονομιά είτε πρόκειται για εξ αδιαθέτου κληρονομιά είτε έχει δημοσιευθεί διαθήκη. Είναι αμετάκλητη ενέργεια από τη στιγμή που λάβει χώρα.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρα 1846-1859 ΑΚ

Ν.4055/2012 ΦΕΚ 51/Α'/12.03.2012

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η δήλωση-αίτηση γίνεται αυτοπροσώπως από τον εν δυνάμει κληρονόμο στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου ή με ειδικό πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό έγγραφο).

Η δήλωση γίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία θανάτου (εξ αδιαθέτου κληρονομιά), από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης ή από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της.

Όταν η τελευταία κατοικία του θανόντος ήταν στο εξωτερικό ή ο κληρονόμος διέμενε στο εξωτερικό όταν έμαθε για την επαγωγή, τότε το χρονικό διάστημα για την αποποίηση επεκτείνεται στο ένα (1) έτος.

Σε περίπτωση αποποίησης για λογαριασμό ανηλίκου, προηγείται δικαστική απόφαση για τη χορήγηση σχετικής αδείας στους κηδεμόνες του ανήλικου.

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Μεγαρόσημο €3,00 ανά αίτηση και €2,00 για κάθε αντίγραφο.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κληρονόμου από τον αιτούντα
2 Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου (αντίγραφο) από τον αιτούντα
3 Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (αντίγραφο-προαιρετικά) από τον αιτούντα
4 Δικαστική απόφαση (για αποποίηση για λογαριασμό ανηλίκου) από τον αιτούντα
5 Πληρεξούσιο έγγραφο από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Αυτοπρόσωπη παρουσία του κληρονόμου ή του πληρεξούσιου προσώπου Γραμματεία Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του κληρονομούμενου -
2 Υποβολή δήλωσης-αίτησης και κατάθεση δικαιολογητικών Υπάλληλος Γραμματείας Ειρηνοδικείου 5 λεπτά
3 Έλεγχος δικαιολογητικών Υπάλληλος Γραμματείας Ειρηνοδικείου 10 λεπτά
4 Ανάγνωση Έκθεσης Καταχώρησης Δήλωσης Αποποίησης Κληρονομιάς και υπογραφή της από τον αιτούντα και το Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Υπάλληλος Γραμματείας Ειρηνοδικείου 5 λεπτά
5 Καταχώρηση της δήλωσης στα αντίστοιχα βιβλία του Ειρηνοδικείου Υπάλληλος Γραμματείας Ειρηνοδικείου 5 λεπτά
6 Παράδοση αντιγράφου Έκθεσης Δήλωσης Απολύτου Αποποιήσεως Κληρονομιάς στον αιτούντα Υπάλληλος Γραμματείας Ειρηνοδικείου -

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.