Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό
Από ποιους παρέχεται ΥΠΠΕΘ
Σε ποιους παρέχεται Διορισμένοι Εκπ/κοί Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4415/2016

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαδικασία Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σε σχολεία του εξωτερικού.

Αφορά στη στελέχωση των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4415/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

  • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (υποχρεωτικά - εντός προθεσμίας - με ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού)
  • Αποστολή σχετικών δικαιολογητικών (υποχρεωτικά - εντός προθεσμίας - βάσει σχετικής Εγκυκλίου/Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος - με ευθύνη του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Ηλεκτρονική αίτηση
  • Φύλλο Μητρώου εκπαιδευτικού (από τις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Τίτλος Γλωσσομάθειας (βάσει του ΑΣΕΠ)(υποχρεωτικά) ηλεκτρονική υποβολή και ταχυδρομική έντυπη αποστολή
2 Φύλλο Μητρώου (υποχρεωτικά) ταχυδρομική έντυπη αποστολή (κατόπιν χορήγησης από οικεία Δ/νση)
3 Μεταπτυχιακό (προαιρετικά) ηλεκτρονική υποβολή και ταχυδρομική έντυπη αποστολή
4 Διδακτορικό (προαιρετικά) ηλεκτρονική υποβολή και ταχυδρομική έντυπη αποστολή
5 Β' Πτυχίο (προαιρετικά) ηλεκτρονική υποβολή και ταχυδρομική έντυπη αποστολή

Διαδικασία

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφερόμενος/η 10 ημέρες
2 ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών ενδιαφερόμενος/η 10 ημέρες
3 έλεγχος αιτήσεων/δικαιολογητικών αρμόδια Υπηρεσία
4 δυνατότητα ανάκλησης αίτησης ενδιαφερόμενος/η 3 ημέρες (από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης)
5 έκδοση προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης αρμόδια Υπηρεσία/Υπουργός Παιδείας
6 περίοδος ενστάσεων ενδιαφερόμενος/η εντός ολίγων ημερών (από την έκδοση προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης)
7 έκδοση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης αρμόδια Υπηρεσία/Υπουργός Παιδείας
8 έκδοση υπουργικών αποφάσεων απόσπασης (ανά ΓΣΕ ή/και Χώρα) αρμόδια Υπηρεσία/Υπουργός Παιδείας

Σημείωση: Η διαδικασία ολοκληρώνεται βάσει της σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό και της σχετική νομοθεσίας.

Άλλες υπηρεσίες του φορέα μας

Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στην Ελλάδα.

Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στην Ελλάδα.

Γραφεία Συντονιστών Εκπ/σης στο εξωτερικό.