ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ & ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΗΣ & ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ