Βήματα Διαδικασίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τα Βήματα Διαδικασίας είναι συμβουλετικό λήμμα που αφορά στο είδος και στη σειρά των ενεργειών του αρμόδιου υπαλλήλου για τη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας.

Κατηγοριοποίηση

Τα βήματα διαδικασίας πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένα: Σύνταξη εγγράφου, Αναζήτηση δικαιολογητικού κλπ, Παρατίθεται ενδεικτική λίστα βημάτων:

 • Σύνταξη εγγράφου
 • Υπογραφή εγγράφου
 • Έλεγχος
 • Διαβίβαση εγγράφου ή φακέλου (Εσωτερικά σε άλλη υπηρεσία του φορέα μας ή εξωτερικά σε άλλο εμπλεκόμενο φορέα ή επιχείρηση ή πολίτη)
 • Αρχειοθέτηση
 • Πρωτοκόλληση
 • Ειδοποίηση (Σε άλλο εμπλεκόμενο φορέα ή επιχείρηση ή πολίτη)
 • Αναζήτηση δικαιολογητικού
 • Κατάθεση δικαιολογητικού

Οι εμπλεκόμενοι

Το κάθε βήμα να έχει αυστηρά μόνον έναν εμπλεκόμενο. Μόνο στις περιπτώσεις αναζήτησης εγγράφου συμπληρώνεται ο αναζητών το έγγραφο και ο εκδότης του εγγράφου. π.χ.

 • Βήμα 5 : Υπογραφή εγγράφου/εμπλεκόμενος προιστ. τμήματος Μισθοδοσίας.
 • Βήμα 6 : Διαβίβαση εγγράφου για υπογραφή/ Εμπλεκόμενος γραμματεία τμήματος μισθοδοσίας.
 • Βήμα 7 : Υπογραφή εγγράφου / Εμπλεκόμενος προιστ. διεύθυνσης οικονομικού.
 • Βήμα 8 : Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφου / Εμπλεκόμενος Διεύθυνση οικονομικού υπουργείου ΔΙΜΗΔ

Λεπτομέρειες

 1.  - Στο θεσμικό πλαίσιο/ Διοικητική πρακτική καταγράφεται με λεπτομέρεια ή το θεσμικό πλαίσο ή αν αποτελεί διοικητική πρακτική
 2. – Σε περίπτωση κόστους συμπληρώστε με κάθε λεπτομέρεια (Π.Χ. Διαδικασία επιστροφής ποσού)
 3. - Σε περίπτωση που για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς ή εμπλέκεται άλλη υπηρεσία του φορέα μας, στη στήλη συμπληρώστε με λεπτομέρεια τον τίτλο της υπηρεσίας.
 4. – Συμπληρώνονται όλες οι ενδιάμεσες ή δευτερεύουσες διαδικασίες