Βεβαίωση-Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση-Άδεια καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες Κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Δ. 40/1977 και Υ.Α. 306176/1991
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις Η άδεια ανανεώνεται ανά έτος ύστερα από επανέλεγχο

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σε πρώτη φάση χορηγείται η Βεβαίωση Καταλληλότητας . Μετά την ταξινόμηση του οχήματος ακολουθεί σε δεύτερη φάση η χορήγηση Άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης ( νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα , πουλερικά , ιχθυηρά , γάλα νωπό ή παστεριωμένο ).

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης / Άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης . Κατάθεση από τον Αιτούντα (το έντυπο παρέχεται από την υπηρεσία)
2 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος εκδιδόμενη από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (εάν έχει εκδοθεί - ζητείται στον επανέλεγχο) Κατάθεση από τον Αιτούντα.

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης / Άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης με αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (εάν έχει εκδοθεί). Διοικητική πρακτική. Υπάλληλος Γραμματείας Χειρωνακτικός
2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση. Διοικητική πρακτική. Υπάλληλος Γραμματείας Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Αυθημερόν
3 Διενέργεια αυτοψίας / ελέγχου οχήματος. Π.Δ. 40/1977 και Υ.Α. 306176/1991 Κτηνίατρος Π.Ε. 1 ημέρα
4 Έκδοση Βεβαίωσης / Άδειας καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης Π.Δ. 40/1977 Υπόδειγμα Α Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Χειρωνακτικός / Ανάρτηση στο Διαύγεια Αυθημερόν

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο : Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας : Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία: Π.Δ. 40/1977 (ΦΕΚ Α' 18) και Υ.Α. αριθ. 306176/1991 (ΦΕΚ Β' 474)