Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Νοσηλευτή
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 9
Κόστος σε ευρώ 8

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Βεβαίωση εγγραφής ΕΝΕ Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Πτυχίο σχολής Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ Ή ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ KAI ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
5 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 8 ΕΥΡΩ Κατάθεση απο τον Αιτούντα
6 Δύο φωτογραφίες Κατάθεση απο τον Αιτούντα
7 Φωτοτυπία ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Για αλλοδαπούς άδεια παραμονής Κατάθεση από τον Αιτούντα
9 Φάκελος

Δικαιολογητικά

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.1273/86 Υ.Α (ΦΕΚ856/Β/86) Ν.3252/2004 (ΦΕΚΑ/132/2004) ΑΡΘΡ.31 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Διευθυντής 1 εργάσιμη ημέρα
2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2 ημέρες
3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 ημέρα
4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ημέρα
5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 2 με 3 εργάσιμες ημέρες
6 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • ΑΡΙΘΜ.1273/86 Υ.Α (ΦΕΚ856/Β/86) Ν.3252/2004 (ΦΕΚΑ/132/2004) ΑΡΘΡ.31