Βεβαίωση Καταλληλότητας Μονάδας Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ΔΑΟΚ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Καταλληλότητας Μονάδας Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ΔΑΟΚ
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Σχετική Νομοθεσία

ΚΑΝ (ΕΚ) 852/2004 , Ν.3325/2005

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτούνται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Αιτούντας
2 Αντίγραφα συμβολαίων με μεταγραφή στο Υποθηκοφυλάκειο Αιτούντας
3 Κάτοψη κτιρίου Αιτούντας
4 Βεβαίωση χρήσης γης από Πολεοδομία Αιτούντας

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση , Δικαιολογητικα 852/2004 ,3325/2005 Αιτούντας 10λεπτά
2 Διοικητικός έλεγχος 852/2004, 3325/2005 ΔΑΟΚ 30λεπτά
3 Επιτόπιος έλεγχος 852/2004 , 3325/2005 ΔΑΟΚ 1-4 ώρες
4 Έκδοση Βεβαίωσης καταλληλότητας 852/2004,3325/2005 ΔΑΚ 15 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.