Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών εντός του Κράτους

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Μεταφοράς Οστών εντός του Κράτους
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά την υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία

ΠΔ με αριθμ. 210/22-3-1975 (ΦΕΚ 63/Α/8-4-75) (άρθρο 4.1.2)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΝΟΣΗΜΑ

Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση

των δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο στην Διευθύντρια της Υπηρεσίας

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω, στα Στοιχεία Διαδικασίας

Άμεσα
2 Χρέωση στον αρμόδιο

υπάλληλο

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω, στα Στοιχεία Διαδικασίας

Την ίδια ημέρα της

κατάθεσης του αιτήματος

3 Πρωτοκόλληση Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω, στα Στοιχεία Διαδικασίας

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

της υπηρεσίας- Γραμματεία

Την ίδια ημέρα της

κατάθεσης του αιτήματος

4 Επίσκεψη αρμόδιων

υγειονομικών υπαλλήλων στο κοιμητήριο για έλεγχο της διαιδκασίας της απολύμανσης και της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω, στα Στοιχεία Διαδικασίας

Επόπτες Δημόσιας Υγείας Σε σύντομο χρονικό

διάστημα

5 Υπογραφή και διεκπεραίωση

του εγγράφου και  είτε παράδοση ιδιοχείρως στον αιτούντα ή αποστολή ταχυδρομικώς των εγγράφων οδηγιών ή της Βεβαίωσης 

Η Νομοθεσία που

αναγράφεται παραπάνω, στα Στοιχεία Διαδικασίας

Προϊσταμένη τμήματος

–Δ/ντρια- Υπάλληλος διεκπεραίωσης

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.