Βεβαίωση Μη Κατοχής Ταξινομημένου ΜΕ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Μη Κατοχής Ταξινομημένου ΜΕ
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Δ13ε /4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Βεβαίωση μη κατοχής ταξινομημένου ΜΕ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από Αιτούντα
2 Αποδεικτικά καταβολής

οφειλομένων τελών χρήσης 

Κατάθεση από Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης Δ13ε /4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003). Τεχνικός Υπάλληλος Ηλεκτρονικός 1 ημέρα
2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Τεχνικός Υπάλληλος 1 ημέρα
3 Έκδοση Βεβαίωσης μη κατοχής ταξινομημένου ΜΕ Τεχνικός Υπάλληλος 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Έκδοση Βεβαίωσης μη κατοχής ταξινομημένου ΜΕ

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της ΔΤΕ

Σχετικά Έγγραφα

Βεβαίωση μη κατοχής ταξινομημένου ΜΕ

Σχετική Νομοθεσία

Δ13ε/4800/ 30.5.2003 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).