Βεβαίωση Οχήματος Κτηνοτρόφων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων (Κτηνοτρόφος, Μεταφορέας, Επιχείρηση)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Οχήματος Κτηνοτρόφων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων (Κτηνοτρόφος, Μεταφορέας, Επιχείρηση)
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Κτηνοτρόφοι, Μεταφορείς
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 3
Κόστος σε ευρώ 0


Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση πολίτη ή επιχείρησης Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Πρωτόκολλο επιθεώρησης Επιθεώρηση απο Κτηνίατρο/ Επιθεωρητή
3 Φωτοτυπία 'Αδειας κυκολοφορίας οχήματος Έλεγχος εντύπου

Δικαιολογητικά

Α/Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Συμπλήρωση αίτησης (υπογραφή) ΚΑΝ. 1/2005 ΕΚ Αρμόδιος υπάλληλος

(Έλεγχος και υπογραφή)

Κτηνιατρικά γραφεία Χειρωνακτικός με υπόδειγμα από το ΥΠΑΑΤ/ Διαμόρφωση σε Η/Υ 1 ημέρα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών ΚΑΝ. 1/2005 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (Έλεγχος και υπογραφή) Κτηνιατρικά

γραφεία

Χειρωνακτικός με υπόδειγμα από το ΥΠΑΑΤ/ Διαμόρφωση σε Η/Υ 1 ημέρα
3 Έκδοση υπηρεσιακών σημειωμάτων για καταβολή τελών ΚΑΝ. 1/2005 Τμηματάρχης (Έλεγχος και υπογραφή) Τμήμα κτηνιατρικής Χειρωνακτικός με υπόδειγμα από το ΥΠΑΑΤ/Διαμόρφωση σε Η/Υ 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Χειρωνακτικώς με υπόδειγμα από το ΥΠΠΑΤ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • ΚΑΝ. 1-2005 ΕΚ