Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας Κτηνιατρείου- Κτηνιατρικής Κλινικής
Από ποιους παρέχεται Διευθύνσεις Κτηνιατρικής ή Τμήματα Κτηνιατρικής Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.604/1977, Π.Δ.463/1978, Υ.Α.155511/2011
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή Περιφέρεια

Περιγραφή Υπηρεσίας

Λειτουργία Κτηνιατρείου (Ιατρείου Ζώων) ή Κτηνιατρικής Κλινικής (Κλινικής Ζώων) κατόπιν υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο και χορήγησης σε αυτόν Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Λειτουργίας από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Άδεια άσκησης κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50 με κάτοψη των εγκατάστασεων και του οικοπέδου Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Τέσσερα αριθμημένα βιβλία για θεώρηση Κατάθεση από τον αιτούντα
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20