Βεβαίωση Χιλιομετρικών Αποστάσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση Χιλιομετρικών Αποστάσεων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Παροχή βεβαίωσης χιλιομετρικών αποστάσεων πόλεων - οικισμών

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από Αιτούντα
2
3

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης Ν. Υπάλληλος ΔΤΕ(Έδρα) ή ΔΤΕ Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλεκτρονικός 1 Ημέρα
2

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Η βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της ΔΤΕ (έδρα) ή της ΔΤΕ Περιφερειακών Ενοτήτων

Σχετικά Έγγραφα

Βεβαίωση

Σχετική Νομοθεσία