Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης μετά την καταβολή οφειλόμενου τιμήματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση εξάλειψης υποθήκης μετά την καταβολή οφειλόμενου τιμήματος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2 έως 5 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από αιτούντα
2 Αντίγραφο τίτλου Κατάθεση από αιτούντα
3 Αποδεικτικά εξόφλησης τιμήματος Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης Ν.4061/2012 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Έκδοση βεβαίωσης [2] Αρμόδιος Υπάλληλος Δύο έως 5 ημέρες

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4061/12 (ΦΕΚ 66Α΄/2012) [3]
  • Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32Α΄/2014) [4]