Βεβαίωση μη οφειλών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση μη οφειλών

Περιγραφή Υπηρεσίας

Βεβαίωση περί μη οφειλών ΤΑΠ

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002

Τρόπος διεκπεραίωσης

Πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ παρουσία του Πολίτη

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Ηλεκτρονική Αίτηση στο ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2 ΑΦΜ πολίτη ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
3 Λογαριασμός ΔΕΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΚΕΠ ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002 ΚΕΠ 1 ΗΜΕΡΑ
2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002 ΚΕΠ
3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΠ ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002 ΚΕΠ
4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ ΤΟ ΥΚΕΠ ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002 ΚΕΠ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002 ΚΕΠ 2 ΗΜΕΡΕΣ
6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002 ΚΕΠ 1 ΗΜΕΡΑ
7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002 ΚΕΠ 1 ΗΜΕΡΑ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΔΗΜΟΙ