Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (ΥΠΠΕΘ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης (ΥΠΠΕΘ)
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης εκδίδεται από το τμήμα προσωπικού που ανήκει ο/η αιτούντας/ουσα υπάλληλος και βεβαιώνει ότι αυτός έχει την υπαλληλική ιδιότητα, το φορέα στον οποίο υπηρετεί, την κατηγορία και το κλάδο του, την ημερομηνία διορισμού, χρόνο προϋπηρεσίας, τη σχέση εργασίας του με το δημόσιο, και τα βασικά στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασης του/της υπαλλήλου τη στιγμή της αίτησης, ο βαθμός του/της και το μισθολογικό κλιμάκιο.

Σχετική Νομοθεσία

  1. Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας
  2. Νόμος

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση υπαλλήλου Κατάθεση από τον αιτούντα
2
3
4
5

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.