Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβουλίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωμοδοτήσεις Τεχνικού Συμβουλίου
Από ποιους παρέχεται Πρόεδρο & μέλη Τεχνικού Συμβουλίου
Σε ποιους παρέχεται Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ/ Σύγκλητος ΑΠΘ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση δύο ή τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου

Περιγραφή Υπηρεσίας

Συγγραφή γνωμοδοτήσεων Τεχνικού Συμβουλίου για τη διαβίβασή τους στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.4412/2016

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός και χειρόγραφος.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Ανάγνωση πρακτικών της συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
2 Συγγραφή γνωμοδοτικής απόφασης σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
3 Υπογραφή από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Γραμματέα σε κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης και σε κάθε τεύχος δημοπράτησης ή τεχνικό σχέδιο κάθε μελέτης.
4 Διεκπεραίωση/διαχωρισμός αντιγράφων και διαβίβαση-μεταφορά μέσω Γενικού Πρωτοκόλλου για το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο.
5 Διαβίβαση-μεταφορά αντιγράφου της γνωμοδοτικής απόφασης στην Γενική Δ/νση ΤΥ&Μ και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών που διαβίβασε το αρχικό έγγραφο.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ, Σύγκλητος ΑΠΘ, Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων ΑΠΘ.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Τεχνικό Επιμελητήριο, ΥΠΕΧΩΔΕ, Πανελλήνιες Οργανώσεις Εργοληπτών

Μητρώα που τηρούνται

Δεν υπάρχουν.