Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γνωστοποίηση μεταβίβασης γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 200

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (δίνεται από την υπηρεσία και συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο) Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (έντυπο το οποίο δίνεται από την υπηρεσία και συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο) Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας – ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ

  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατάθεση από τον Αιτούντα
Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπεραίωσης/ Χειρωνακτικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη αίτησης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565 ΦΕΚ3169/12-12-2013 Αρμόδιος Υπάλληλος Κοινοποίηση εγγράφου
2 Κατάθεση δικαιολογητικών Ν.2725/99 με τις τροποποιήσεις του Αρμόδιος υπάλληλος
3 Πρωτοκόλληση Αρμόδιος υπάλληλος
4 Χορήγηση Βεβαίωσης υποβολής γωνστοποίησης Αρμόδιος υπάλληλος
5 Κοινοποίηση εντός 5 ημερών στην ειδική επιτροπή πιστοποίησης & στην ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565 ΦΕΚ3169/12-12-2013 Αρμόδιος υπάλληλος

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

  • e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

  • e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν.2725/99 με τις τροποποιήσεις του
  • ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565 ΦΕΚ3169/12-12-2013 περί απλούστευσης & προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών