Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών
Από ποιους παρέχεται Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού (Δήμος Θεσσαλονίκης)
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει την ευθύνη συντονισμού και ελέγχου υλοποίησης σε θέματα εθελοντισμού. Ενημερώνει - πληροφορεί και ευαισθητοποιεί σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, (μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδων και συναφών δράσεων), ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη κουλτούρα για τις ενδιαφερόμενες ομάδες πολιτών. Όλες οι καθορισμένες δραστηριότητες προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ.

Σχετική Νομοθεσία

Ο νέος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Θεσσαλονίκης που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ΄αρίθμ.. 739/09-05-2012 Α.Δ.Σ. και φεκ. 3360 Β΄17-12-2012 και (ΦΕΚ 3360 Β΄17/12/2012 και ΦΕΚ 190 Β΄04/02/2013) άρθρο 13 αρμοδιότητες του ΑΤΕΝΕΔΒ.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Με χειρόγραφό και ηλεκτρονικό τρόπο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Φόρμες για αίτηση του Εθελοντή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος Συμπλήρωση φόρμα Εθελοντή

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συμπλήρωση

φόρμας

Πλήρης φόρμα στην οποία περιέχονται τα

απαραίτητα στοιχεία που συμπληρώνονται από

τον ενδιαφερόμενο και το και το κανονιστιοκό και νομοθετικό πλαίσιο

Ενδιαφερόμενος και ΑΤΕΝΔΒ 10΄
2 Συνέντευξη - Interview Ατομική συνέντευξη και αξιολόγηση Ενδιαφερόμενος και ΑΤΕΝΔΒ 20΄
3 Αξιολόγηση ΑΤΕΝΔΒ 10΄
4 Ένταξη σε θεματική ενότητα Ανάλογα με την προτίμηση, τις ικανότητες και τις Ανάγκες Ενδιαφερόμενος και ΑΤΕΝΔΒ 10΄
5 Εκπαίδευση - Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης εθελοντών Ενημέρωση για προγράμματα και σεμινάρια κατάρτησης και εξειδίκευσης ΑΤΕΝΔΒ 30΄
6 Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων Είναι δυνατή μέσω data- dase η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δράσεων ΑΤΕΝΔΒ 30
7 Επιβράβευση - Απονομή Βεβαιώσεων Διοργάνωση απονομής τίτλων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών στους ΑΤΕΝΔΒ 4 Ώρες
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
9 α. Εσαγωγή Αιτήματος
10 β.Έγκριση
11 γ.Αποστολή
12 δ.Αρχειοθέτηση
13 ε.Feedback
14 στ.Ομάδα Διοίκησης Έργου
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Με διάφορες υπηρεσίες του Δήμου ή άλλων Όμορων Δήμων, σωματεία Μ.Κ.Ο και άλλες οργανώσεις.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου.

Μητρώα που τηρούνται

Μητρώο Δυκτίου Εθελοντών και μητρώα συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων.