Διάθεση εκπαιδευτικών πενταετούς θητείας από Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Διάθεση εκπαιδευτικών πενταετούς θητείας από Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου
Από ποιους παρέχεται Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Σε ποιους παρέχεται Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Νομοθετικό πλαίσιο N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει.
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου ένας εκπαιδευτικός τοποθετημένος με πενταετή θητεία σε ένα Π &ΠΣ να διατεθεί σε άλλο ή άλλα Π&ΠΣ για συμπλήρωση ωραρίου για το τρέχον σχολικό έτος.

Σχετική Νομοθεσία

N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει.[1]

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Πίνακας διαθέσεων

  • Αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία στα Π&ΠΣ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος
1
  • Διαβίβαση πίνακα διαθέσεων προς συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών στα Π&ΠΣ
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Αρμόδιος υπάλληλος
2
  • Συμπλήρωση πίνακα από τα Π&ΠΣ
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Δ/ντές Π&ΠΣ
3
  • Λήψη πινάκων από την υπηρεσία σχετική διευθέτηση και επίλυση ζητημάτων
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Αρμόδιος υπάλληλος
4
  • Οριστικοποίηση πινάκων με επιβεβαίωση στοιχείων διάθεσης εκπαιδευτικού από το σχολείο στο οποίο ανήκει και από το σχολείο στο οποίο θα διατεθεί
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Αρμόδιος υπάλληλος
5
  • Διαβίβαση σε Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων& Πειραματικών Σχολείων
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Αρμόδιος υπάλληλος
6
  • Λήψη απόφασης από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7
  • Πρωτοκόλληση απόφασης
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Αρμόδιος υπάλληλος
8
  • Ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Αρμόδιος υπάλληλος
9
  • Αποστολή –Ενημέρωση Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης , οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ,Π&ΠΣ, εκπαιδευτικών
N. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011) όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. Αρμόδιος υπάλληλος