Διαγραφή Μηχανημάτων Έργων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαγραφή Μηχανημάτων Έργων
Από ποιους παρέχεται Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες - Φορέας - Επιχείρηση
Νομοθετικό πλαίσιο Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 6
Κόστος σε ευρώ 0


Περιγραφή Υπηρεσίας

Διαγραφή ΜΕ, δηλαδή οριστική απόσυρση αυτού απο την κυκλοφορία, γίνεται σε περίπτωση αχρηστίας, καταστροφής, διάλυσης, πυρκαγιάς, κατασχεσης, οριστικής εξαφάνισης ή οριστικής εξαγωγής του ΜΕ.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Αιτιολογημένη Αίτηση - Υπ. Δήλωση του κατόχου ΜΕ στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε.  που έχει απογράψει το ΜΕ, στην οποία θα βεβαιώνεται επίσης η ακρίβεια των στοιχείων των φωτοαντιγράφων που υποβάλλονται.
2 Άδεια , Πινακίδες, Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομίας Επιστροφή στην αρμόδια Δ.Τ.Ε. Π.Ε.  της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας του ΜΕ ή υποβολή βεβαίωσης δήλωσης απώλειας αυτών από την Αστυνομία.
3 Τέλη Χρήσης του ΜΕ Να έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα τέλη χρήσης του ΜΕ.
4 Βεβαίωση ΜΕ απο το αρμόδιο τελωνείο ή Υπεύθυνη Δήλωση Σε περίπτωση οριστικής εξαγωγής ζητείται σχετική βεβαίωση ΜΕ από το αρμόδιο τελωνείο ή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης εντός τριμήνου του κατόχου.    

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης - Πρωτοκόλληση Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003). Υπάλληλος ΔΤΕ Ηλεκτρονικός 1 ώρα
2 Έλεγχος δικαιολογητικών Υπάλληλος ΔΤΕ 3 ημέρες
3 Έκδοση υπηρεσιακών σημειωμάτων για καταβολή τελών (εάν απαιτείται) Υπάλληλος ΔΤΕ 1 ημέρα
4 Αποστολή  εγγράφου διαγραφής ΜΕ στην κεντρική υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ. Υπάλληλος ΔΤΕ 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Αποστολή  εγγράφου Διαγραφής ΜΕ στην κεντρική υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Τυποποιημένο Έντυπο των Δ.Τ.Ε. των Π.Ε.

Σχετικά Έγγραφα

Έγγραφο διαγραφής ΜΕ στην κεντρική υπηρεσία με του ΥΠΟΜΕΔΙ για ενημέρωση του μητρώου ΜΕ.

Υπηρεσιακό σημείωμα για καταβολή τελών (εάν απαιτείται)

Σχετική Νομοθεσία

Δ13ε /4800/ 30.5.2003 ΚΥΑ Υπουργών-Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 708 Β'/ 2003).