Διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσία
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 0
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Μέσω της διαδικασίας κατατακτηρίων εξετάσεων, απόφοιτοι άλλων σχολών μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα του ενδιαφέροντός τους χωρίς να περάσουν ξανά από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται από 1 έως 15 Νοεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-12:00) ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση μας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-Γραμματεία Τμήματος-Νέες εγκαταστάσεις Θέρμης-57001-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΘΕΡΜΗ.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Απόφαση συνέλευσης του τμήματος για επιλογή εξεταζόμενων μαθημάτων και ύλη μαθημάτων ΦΕΚ 3185_2013 τ.Β'

Συνέλευση τμήματος

2 Ανάρτηση στη διαύγεια του τμήματος Γραμματεία τμήματος
3 Ανακοίνωση απόφασης συνέλευσης τμήματος Γραμματεία τμήματος
4 Κατάθεση αίτησης πτυχιούχου Υποψήφιος
5 Ορισμός επταμελούς επιτροπής κατατακτηρίων εξετάσεων, βαθμολογητών και αναβαθμολογητών Συνέλευση τμήματος
6 Κατατακτηριες εξετάσεις

Επταμελή επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων

7 Βαθμολόγηση γραπτών Βαθμολογητές
8 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Γραμματεία τμήματος
9 Εγγραφή επιτυχόντων Γραμματεία τμήματος

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Μητρώα που τηρούνται