Διαχείριση ένστασης ΙΚΑ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διαχείριση ένστασης ΙΚΑ
Από ποιους παρέχεται ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ι.Κ.Α.
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Υποβολή ενδικοφανούς Προσφυγής κατά πράξεων επιβολής εισφορών, προστίμων κ.λ.π. και κατά αποφάσεων και εκδίκασή τους από την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή (ανεξάρτητο συλλογικό όργανο).

Οι Τοπικές Διοικούσες Επιτροπές είναι ανεξάρτητα συλλογικά όργανα για την επίλυση των ασφαλιστικών διαφορών που -στην πράξη-συντελούν στην αποσυμφόρηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που διαφορετικά θα εκκρεμούσαν σε αυτά.

Σχετική Νομοθεσία

Οι Τ.Δ.Ε. είναι συλλογικά όργανα που διέπονται από τους ίδιους κανόνες με εκείνους που διέπονται τα συλλογικά όργανα της Δημόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (Ν.2690/1999)

Η σύνθεση Επιτροπών ορίζεται από την παρ.1. άρθρο 48 του ν.2676/1999και τις παρ.1 και 2 άρθρο 37 του ν.3518/2006

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ενιστάμενος υποβάλλει την ένσταση ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στο ΙΚΑ και αυτή καταχωρείται στο σύστημα και λαμβάνει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.Στη συνέχεια ο ενιστάμενος παρακολουθεί την πορεία μέσω συστήματος, λαμβάνει ηλεκτρονικά πρόσκληση για την εκδίκαση και η απόφαση του κοινοποιείται ηλεκτρονικά.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Για την υποβολή της ένστασης χρησιμοποιείται το παρακάτω έντυπο

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
2 ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕς ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 10 ΛΕΠΤΑ
2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Θ ΙΚΑ 2 ΛΕΠΤΑ
3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Θ. ΙΚΑ 2 ΛΕΠΤΑ
4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΕ Τ.Δ.Ε. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Θ. ΙΚΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΕ ΤΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Δ.Ε. 1 ΩΡΑ
6 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Μ.Θ., ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 5 ΛΕΠΤΑ
7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Θ. ΙΚΑ 5 ΛΕΠΤΑ
8 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Θ. ΙΚΑ 5 ΛΕΠΤΑ
9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΩΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Θ. ΙΚΑ 30-120 ΛΕΠΤΑ
10 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Θ. ΙΚΑ 30 ΛΕΠΤΑ
11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Δ.Ε. 15 ΛΕΠΤΑ
12 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τ.Δ.Ε. ΜΕΛΗ Τ.Δ.Ε, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΔΕ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΙΚΑ 5 ΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)
13 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΛΗ Τ.Δ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ
14 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΔΕ 10 ΜΕΡΕΣ

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΔΕ

Μητρώα που τηρούνται

Ηλεκτρονικό μητρώο ...