Διαχείριση ασθενών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Κατά την προσέλευση του ασθενούς στο ΤΕΠ ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: - Υποδοχή ασθενούς - Καταγραφή στοιχείων με χειρόγραφη διαδικασία - Ιατρική/κλινική εξέταση: λήψη ζωτικών σημείων, εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινολογικές ή άλλες. ( Έλεγχος διαθεσιμότητας εργαστηριακών εξετάσεων/αποτελεσμάτων με χρήση φυλλομετρητή). - Παραπομπή σε εργαστηριακές εξετάσεις, με χειρόγραφη διαδικασία, εάν απαιτείται. - Παραπομπή σε ακτινολογικό αν κρίνεται απαραίτητο. - Αξιολόγηση των ευρημάτων και λήψη ιατρικής απόφασης. Ακολουθεί: - Έκδοση φαρμακευτικής αγωγής - οδηγίες για την θεραπεία - έξοδος από το νοσοκομείο. ή - Παραπομπή / εισαγωγή σε κλινική ή άλλο νοσοκομείο με χειρόγραφη διαδικασία.

Το ΦΕΚ 874Β/2012 [1] περιγράφει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των ΤΕΠ.