Διαχείριση εισαγωγής ασθενών στο νοσοκομείο Γεννηματάς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

on line διαχείριση ασθενών στο νοσοκομείο Γεννηματάς

Πρώτα γίνεται η καταχώριση στοιχείων του ασθενή στην υποδοχή στη γραμματεία των Τ.Ε.Π η Τ.Ε.Ι. Έπειτα καλείται ο ασθενής από τον ιατρό που θα τον εξετάσει ανάλογα με τα συμπτώματα του. Αφού εξετασθεί και κάνει διάγνωση ό ιατρός ανάλογα δίνονται οδηγίες κα φεύγει ο ασθενής ή παραπέμπεται για περαιτέρω αιματολογικές ή ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Κατόπιν αφού βγούνε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων πάλι ξαναπηγαίνει στον ιατρό για επανέλεγχο και ανάλογα με τα αποτελέσματα αποφασίζει ο ιατρός αν θα φύγει ο ασθενής η θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Σε περίπτωση που νοσηλευτεί ετοιμάζει ο ιατρός το εισιτήριο του ασθενή και ο ασθενής μεταφέρεται στην κλινική οπού θα νοσηλευθεί. Ξαναδίνει τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που συνδέονται με την υγεία του στο γρ. της προϊσταμένης και ένας συγγενής του πηγαίνει το βιβλιάριο υγείας του νοσηλευόμενου πλέον ασθενή στο γρ. κίνησης του νοσοκομείο προκειμένου να ενημερωθεί με τη σειρά του η ασφάλεια του ασθενή για να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας του στο νοσοκομείο και να μην χρεώνεται ό ίδιος. Σε περίπτωση που δεν έχει ασφάλεια πρέπει π΄΄αλι να ενημερωθεί το γρ.κίνησης του νοσοκομείου προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες όπως π.χ. ενημέρωση της/ του κοινωνικού λειτουργού η συμφωνία για διακανονισμό με δόσεις ή μεταφορά του χρέους νοσηλείας στο α.φ.μ. του ασθενή και κανονισμό αυτού με την εφορία.