Διαύγεια

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το λογότυπο της Διαύγειας

Με τον νόμο 3861/2010 δημιουργήθηκε το 'Πρόγραμμα Διαύγεια' ή Πρόγραμμα Δι@ύγεια το οποίο στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

  • Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο
  • Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2011 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
  • Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr.

ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης)

Ο ΑΔΑ είναι ένας μοναδικός κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης της στην εφαρμογή της Διαύγειας. Ο ΑΔΑ που παράγεται αλγοριθμικά με βάση την ημερομηνία καταχώρισης, το φορέα έκδοσης και τον αύξοντα αριθμό πράξης του φορέα, εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται. Είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια πράξη και όταν μια πράξη για κάποιο λόγο ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός. Με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4210/2013 στο πρόγραμμα Διαύγεια αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Αναζήτηση και oργάνωση πληροφορίας του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ

Στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ στο Εθνικό Τυπογραφείο http://et.diavgeia.gov.gr/ αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των υπόχρεων Φορέων .

Δείτε επίσης τις σελίδες Κατάλογο των Υπουργείων και Αναλυτικό κατάλογο φορέων ανά Υπουργείο

Οι υποσελίδες όπου αναρτώνται οι αποφάσεις των Φορέων στο et.diavgeia.gov.gr, είναι ομοιόμορφες ώστε να διευκολύνουν τον επισκέπτη στην αναζήτηση αποφάσεων .

Βήματα

  • Μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης με λέξεις κλειδιά πατώντας εδώ
  • Πατώντας εδώ έχετε την δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης (με κριτήρια επιλογής) για όλους τους Φορείς
  • Στις επιμέρους υποσελίδες των φορέων έχετε επίσης δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με περισσότερα κριτήρια π.χ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/search/index.php

Δαπάνες Φορέων

Μπορείτε να αναζητήσετε τις δαπάνες που αναρτώνται στην υποσελίδα του κάθε Φορέα που είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Είδη πράξεων που αναρτώνται

Μπορείτε να αναζητήσετε πράξεις όπως ισολογισμούς / προϋπολογισμούς κ.α στην υποσελίδα κάθε φορέα στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ είτε χρησιμοποιώντας την λειτουργία της αναζήτησης ή επιλέγοντας από την λίστα των τύπων των αποφάσεων που αναρτώνται

Τεχνολογία RSS

Kάθε υποσελίδα του ΔΙ@ΥΓΕΙΑ παρέχει την δυνατότητα χρήσης RSS . Μάθε περισσότερα σχετικά με την τεχνολογία και τον τρόπο που μπορείς να την αξιοποιήσεις πατώντας εδώ

Γραφήματα και Στατιστικά

Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε συνολικά και επιμέρους στατιστικά αναρτήσεων που γίνονται στο Πρόγραμμα ΔΙ@YΓΕΙΑ . Επιμέρους στατιστικά για όλους τους φορείς μπορείτε να δείτε σε αυτή την σελίδα . Στις σελίδα των γραφημάτων μπορείτε να δείτε το ρυθμό ανάρτησης


Υπηρεσία Ψηφιακής Επαλήθευσης Γνησιότητας

Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να επαληθεύσετε την γνησιότητα ενός ηλεκτρονικού αρχείου (pdf) που έχει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) , έχει αναρτηθεί δηλαδή στον δικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ Μάθε περισσότερα Ανοικτά Δεδομένα – Περισσότερες επιλογές αξιοποίησης και ανάλυσης

Με το Πρόγραμμα Διαύγεια (Ν.3861/2010 - ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) όχι μόνο θεσμοθετείται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, αλλά και παρέχονται τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την ουσιαστική και ανοιχτή πρόσβαση στις αποφάσεις αυτές. Πάτησε εδώ για να μάθεις περισσότερα για την χρήση της διεπαφής ανοικτών δεδομένων (API) Ενσωμάτωση των αποφάσεων στο δικό σας site (ΔΙ@YΓΕΙΑ.Widget)

Δείτε πως μπορείτε να ενσωματώσετε την ροή αποφάσεων στην σελίδα σας με ένα ” copy paste “ περισσότερα Έξυπνοι σύνδεσμοι (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.URLS)

Οι σύνδεσμοι του προγράμματος ΔΙΑ@ΓΕΙΑ έχουν την παρακάτω μορφή και για την καλύτερη κατανόηση παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης .

Την παρακάτω μορφή μπορείτε να την διαπιστώσετε με την πλοήγησή σας στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου et.diavgeia.gov.gr για το πρόγραμμα ΔΙ@ΓΕΙΑ, όπου αναρτώνται όλες οι αποφάσεις των υπόχρεων Φορέων

Παρουσιάζονται ενδεικτικά τα εξής παραδείγματα

Άλλα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Νταλάκου Β. (2001) «Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια για την ενίσχυση της διαφάνειας με την ανάρτηση νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο: Μια πρώτη αποτίμηση της έναρξης εφαρμογής του στο σύνολο του δημόσιου τομέα», Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, τ. 17

Πηγή