Διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και την τήρηση του γενικού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της υπηρεσίας και την τήρηση του γενικού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας (συμβατικού και ηλεκτρονικού).