Διοικητικές πράξεις προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης λειτουργίας σχολών οδηγών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Διοικητικές πράξεις προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης λειτουργίας σχολών οδηγών - υποκαταστημάτων - σχολών ΚΕΘΕΥΟ - σχολών ΠΕΙ - ΣΕΚΑΜ - ΣΕΚΟΟΜΕ