Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων & μη μεταγραφέντος τίτλου Αναδασμού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων & μη μεταγραφέντος τίτλου Αναδασμού
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από 15 ημέρες έως 1 μήνα
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από αιτούντα
2 Γνωμοδότηση από Τμήμα Τοπογραφίας Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Πρακτικό Επιτροπής άρθρου 22 του Ν. 674/77 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Αντίγραφο τίτλου Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης Ν.4061/2012 και Ν.674/77 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
5 Συλλογή απόψεων Δεκαπέντε ημέρες
6 Σύνταξη Πρακτικού Επιτροπής άρθρου 22 Επιτροπή άρθρου 22 Μία έως τρεις ημέρες
7 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη [2] Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
8 Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
9 Ενημέρωση κτηματολογικών στοιχείων και διόρθωση τίτλου Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
  • Τμήμα Τοπογραφίας
  • ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Υποθηκοφυλακείο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4061/12 (ΦΕΚ 66Α΄/2012) [3]
  • Ν.674/77 [4]