Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων και μεταγραφέντος τίτλου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων και μεταγραφέντος τίτλου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, /Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4061/12 (ΦΕΚ 66Α΄/2012
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 15 ημέρες έως 1 μήνα
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από αιτούντα
2 Γνωμοδότηση από Τμήμα Τοπογραφίας Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Στοιχεία μεταγγραφής από οικείο υποθηκοφυλακείο Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης Ν.4061/2012 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
5 Συλλογή απόψεων Δεκαπέντε ημέρες
6 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη [2] Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
7 Υπογραφή απόφασης Από τρεις έως πέντε ημέρες
8 Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια Μία ημέρα
9 Ενημέρωση κτηματολογικών στοιχείων και διόρθωση τίτλου Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
10 Έγγραφο σε ΟΠΕΚΕΠΕ Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα

Τμήμα Τοπογραφίας

ΟΠΕΚΕΠΕ

Υποθηκοφυλακείο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4061/12 (ΦΕΚ 66Α΄/2012 [3]