Διόρθωση μεταγραφέντος τίτλου κυριότητας

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Διόρθωση μεταγραφέντος τίτλου κυριότητας
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες/Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Πολιτικής Γης/Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Από 15 ημέρες έως 1 μήνα
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση [1] Κατάθεση από αιτούντα
2 Γνωμοδότηση από Τμήμα Τοπογραφίας Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
3 Στοιχεία μεταγγραφής από οικείο υποθηκοφυλακείο Κατάθεση από αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση αίτησης Ν.4061/2012 Υπάλληλος Γραμματείας Ναι Μία ημέρα
2 Πρωτοκόλληση αίτησης Υπάλληλος Γραμματείας Μία ημέρα
3 Διοικητικός έλεγχος για νομιμότητα αίτησης Αρμόδιος Υπάλληλος Μία έως τρεις ημέρες
4 Διαβίβαση εγγράφου σε συναρμόδιες υπηρεσίες Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
5 Συλλογή απόψεων Δεκαπέντε ημέρες
6 Σύνταξη απόφασης Περιφερειάρχη [2] Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα
7 Υπογραφή απόφασης Από τρεις έως πέντε ημέρες
8 Ανάρτηση απόφασης σε Διαύγεια Μία ημέρα
9 Διόρθωση τίτλου Αρμόδιος υπάλληλος Μία ημέρα

Τμήμα Τοπογραφίας

Υποθηκοφυλακείο

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Έντυπο της Διεύθυνσης

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία

  • Ν. 4061/12 (ΦΕΚ 66Α΄/2012) [3]