Εγγραφή σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγγραφή σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Από ποιους παρέχεται Διάφοροι φορείς
Σε ποιους παρέχεται Γονείς / Κηδεμόνες
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Δέκα λεπτά
Κόστος σε ευρώ 0
Αρμόδια αρχή ΕΕΤΑΑ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) παρέχουν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α)

ΚΥΑ 17/ΟΙΚ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 ΦΕΚ Β΄1719/18-5-2017

Πρόσκληση Εναρμόνισης

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στις σελίδες www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Ηλεκτρονική www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr
2 Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Κατάθεση από αιτούντα
3 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4 Εκκαθαριστικό Σημείωμα
5 Βεβαίωση απασχόλησης
6 Βεβαίωση ανεργίας
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.