Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων Αλλοδαπού Αρρένος Υιοθετηθέντος από Έλληνες Γονείς

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
 • Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
 • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
 • Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας.
 • Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
 • Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
 • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
 • Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους και επίσημες μεταφράσεις αυτών.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
 • Διορθώσεις Μητρώου Αρρένων

Για την αλλαγή σε στοιχεία που ήδη βρίσκονται καταχωρημένα σε εγγραφή του Μητρώου Αρρένων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει ν΄απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης