Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Σχετική Νομοθεσία

ΚΑΝ (ΕΕ) 1148/2001

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφό και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Ηλεκτρονικό παράβολό

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση ολες οι κατηγορίες Αιτούντας
2 Βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό ,Βιομηχανικό Επιμελητήριο εισγωγέας Αιτούντας
3 Βεβαίωση Εγγραφής στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων εισαγωγέας Αιτούντας
4 Βεβαίωση ΔΟΥ άσκησης επιτηδεύματος με ΑΦΜ όλες οι κατηγορίες Αιτούντας
5 Παράβολο 600€ εισαγ.,300€ εμπορος εγχώριας αγοράς Αίτούντας
6 Καταστατικό εταιρείας όλες οι κατηγορίες Αιτούντας
7 Άδεια λειτουργίας εγγατάστασης όλες οι κατηγορίες Αιτούντας
8 Βεβαίωση ΔΑΟΚ καταλληλότητα εγκαταστάσεων, εργ. υποδομής όλες οι κατηγορίες ΔΑΟΚ
9 Υ.Δ. 1599/86 όλες οι κατηγορίες Αιτούντας

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Αίτηση ή Δικαιολογητικά ΚΑΝ(ΕΕ) 1148/2001 ΔΑΟΚ-ΑΙΤΟΥΝΤΑΣ 10λεπτά
2 Διοικητικός έλεγχος ΚΑΝ (ΕΕ) 1148/2001 ΔΑΟΚ 30 λεπτά
3 Επιτόπιος έλεγχος ΚΑΝ (ΕΕ) 1148/2001 ΔΑΟΚ 2 ώρες
4 Εγγραφή στην βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ ΚΑΝ(ΕΕ) 1148/2001 ΔΑΟΚ 30 λεπτά

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.