Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ATP

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ειδικοί Τεχνικοί Έλεγχοι ATP
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σχετική Νομοθεσία

Ε

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ’Αδεια Κυκλοφορίας   Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας  Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο  Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Αντίστοιχο Παράβολο Ελέγχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
5 Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητος Κατάθεση από τον Αιτούντα
6 Βεβαίωση ταχογράφου Κατάθεση από τον Αιτούντα
7 Βεβαίωση ηλεκτρονικού σήματος Κατάθεση από τον Αιτούντα
8 Ισχύων πιστοποιητικό ATP Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.