Ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ειδικός τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικού
Από ποιους παρέχεται ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ
Σε ποιους παρέχεται Σχολή οδηγών
Νομοθετικό πλαίσιο 44800/85
Κόστος σε ευρώ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟ

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΧ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
2 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
3 ΠΑΛΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαδικασίες

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 10 ΛΕΠΤΑ
2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 44800/123/1985

12078/1343/2004

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

25 ΛΕΠΤΑ

3 ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 5 ΛΕΠΤΑ

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΤΕΟ

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία