Ιδιότητες

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η ειδική σελίδα παρέχει μια λίστα με τις διαθέσιμες ιδιότητες και το πλήθος χρήσεών τους για αυτό το wiki. Για πιο επικαιροποιημένα στατιστικά μετρήσεων συνιστάται η εκτέλεση της δέσμης ενεργειών συντήρησης των στατιστικών στοιχείων των ιδιοτήτων σε τακτική βάση. Για μια διαφοροποιημένη προβολή, δείτε τις ειδικές σελίδες με τις μη χρησιμοποιούμενες ή τις ζητούμενες ιδιότητες.

Ιδιότητες

Παρακάτω εμφανίζονται μέχρι 50 αποτελέσματα ξεκινώντας από το Νο 1.

Εμφάνιση (50 προηγουμένων | 50 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).


 

Κατάλογος ιδιοτήτων

 1. 1 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 2. 2 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 3. 3 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 4. 4 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 5. 5 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 6. A + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 7. Aa + τύπου Number (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 8. Allows value
  Η "Allows value" είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που ορίζει μια λίστα από επιτρεπτές τιμές για τον περιορισμό των τιμών που μπορεί να ανατίθενται σε μια ιδιότητα και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (0)
 9. Ayt + τύπου Boolean (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 10. B + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 11. Corresponds to
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  (0)
 12. Creation date
  "Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Date (0 χρήσεις)
 13. Dik + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 14. Display precision of
  Η «Display precision of» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που περιγράφει την απεικονιζόμενη ακρίβεια (σε δεκαδικά ψηφία) για αριθμητικούς τύπους δεδομένων.
  τύπου Number (0 χρήσεις)
 15. Display title of
  "Display title of" is a predefined property that can assign a distinct display title to an entity and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Text (0 χρήσεις)
 16. Display units
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  (0)
 17. Equivalent URI
  "Equivalent URI" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent URI/URL values.
  (0)
 18. Foaf:homepage + τύπου URL (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 19. Foaf:knows + τύπου Page (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 20. Foaf:name + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 21. Has fields
  "Has fields" is a predefined property to define a list of properties used with a record typed property and is provided by Semantic MediaWiki.
  (0)
 22. Has improper value for
  Η «Has improper value for» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα για την παρακολούθηση σφαλμάτων εισόδου για παράτυπη σημειογραφία τιμών που πιθανώς προκλήθηκε από περιορισμούς τύπου ή επιτρεπόμενης τιμής και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (0)
 23. Has preferred property label
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  τύπου Monolingual text (0 χρήσεις)
 24. Has processing error
  Η «Has processing error» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki και αντιπροσωπεύει σφάλματα που εμφανίστηκαν σε σχέση με σημειογραφίες ακατάλληλης τιμής ή επεξεργασία κάποιας εισόδου.
  (0)
 25. Has processing error text
  Η «Has processing error text» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία περιέχει κάποια λεκτική περιγραφή σφάλματος και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (0)
 26. Has property description
  "Has property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Monolingual text (4 χρήσεις)
 27. Has query
  Η «Has query» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που αναπαριστά μεταπληροφορία (με τη μορφή υποαντικειμένου) σχετικά με μεμονωμένα ερωτήματα και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (1)
 28. Has type
  Η «Has type» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που περιγράφει τον τύπο δεδομένων μιας ιδιότητας και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (4)
 29. Imported from
  Η «Imported from» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που περιγράφει μια σχέση με ένα εισηγμένο λεξιλόγιο και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (4)
 30. Is a new page
  "Is a new page" is a predefined property that indicates whether a subject is new or not and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Boolean (0 χρήσεις)
 31. Kat + τύπου Boolean (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 32. Language code
  Η «Language code» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αντιπροσωπεύει κωδικό γλώσσας μορφοποιημένο κατά BCP47 και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  (4)
 33. Last editor is
  Η «Last editor is» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία περιέχει το όνομα σελίδας του χρήστη που δημιούργησε την τελευταία αναθεώρηση και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  τύπου Page (0 χρήσεις)
 34. Modification date
  "Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Date (1.721 χρήσεις)
 35. Owl:differentFrom + τύπου Page (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 36. Provides service
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  (0)
 37. Query depth
  Η «Query depth» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με το βάθος ενός ερωτήματος και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  τύπου Number (1 χρήση)
 38. Query format
  Η «Query format» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία αποθηκεύει το όνομα της μορφής αποτελεσμάτων που χρησιμοποιείται σε κάποιο ερώτημα και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  τύπου Text (1 χρήση)
 39. Query parameters
  "Query parameters" is a predefined property describing parameters that influence a query result and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Code (0 χρήσεις)
 40. Query size
  Η «Query size» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία συλλέγει τον αριθμό των συνθηκών που χρησιμοποιούνται σε ένα ερώτημα και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  τύπου Number (1 χρήση)
 41. Query source
  Η «Query source» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα που παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki η οποία αναγνωρίζει εναλλακτικές (δηλαδή απομακρυσμένες) πηγές ερωτημάτων.
  τύπου Text (0 χρήσεις)
 42. Query string
  Η «Query string» είναι μια εκ των προτέρων ορισμένη ιδιότητα η οποία περιγράφει τις συνθήκες του ερωτήματος ως συμβολοσειρά και παρέχεται από το Σημασιολογικό MediaWiki.
  τύπου Code (1 χρήση)
 43. Subcategory of
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  (1.171)
 44. Subproperty of
  Αυτή η ιδιότητα είναι μια ειδική ιδιότητα σε αυτό το wiki.
  (0)
 45. Test + τύπου Page (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 46. Test1 + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
 47. Text
  "Text" is a predefined property that represents text of arbitrary length and is provided by Semantic MediaWiki.
  τύπου Text (4 χρήσεις)
 48. (0)
 49. Έχει προεπιλεγμένη φόρμα τύπου Page (1 χρήση)
  • Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!
  • Όλες οι ιδιότητες πρέπει να περιγράφονται από κάποια σελίδα!
  • Δεν έχει καθοριστεί τύπος για την ιδιότητα αυτή (προς το παρόν θεωρείται τύπος Page).
 50. Α/Α + τύπου Text (0 χρήσεις)
  Αυτή η ιδιότητα δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου εντός του wiki!