Κατάλογος εικόνων

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτή η ειδική σελίδα δείχνει όλα τα επιφορτωμένα αρχεία.

Κατάλογος εικόνων
 
Ημερομηνία Όνομα Μικρογραφία Μέγεθος Περιγραφή Εκδόσεις
18:12, 9 Μαΐου 2018 ΦΕΚ Β 1580 2014.pdf (αρχείο) 145 KB Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου από τα ΚΕΠ 1
10:34, 9 Μαΐου 2018 Αίτηση ΛΠΓ.pdf (αρχείο) 254 KB Αίτηση ΛΠΓ 1
10:44, 8 Μαΐου 2018 ΦΕΚ 102 Α 2002.pdf (αρχείο) 1,6 MB   1
11:06, 7 Μαΐου 2018 Ν 3852 ΦΕΚ 87 Α 2010.pdf (αρχείο) 863 KB   1
10:55, 7 Μαΐου 2018 ΤΑΔΚ 14360 2015.pdf (αρχείο) 78 KB Διευκρινιστικό έγγραφο 1
10:51, 7 Μαΐου 2018 ΦΕΚ 1064 Β 2007.pdf (αρχείο) 101 KB  Απόφαση κατάργησης υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως και αντικατάσταση αυτής με δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 1
10:42, 7 Μαΐου 2018 ΦΕΚ 1058 Β 2002.pdf (αρχείο) 71 KB για την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών 1
10:35, 7 Μαΐου 2018 ΦΕΚ 44 Α 2004.pdf (αρχείο) 86 KB καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση αποδοτικότητας 1
10:16, 7 Μαΐου 2018 ΦΕΚ 1189 Β΄2002.pdf (αρχείο) 1,9 MB Τροποποίηση του ΦΕΚ 896/Β/16-7-2002 1
10:07, 7 Μαΐου 2018 ΦΕΚ 896 Β 2002.pdf (αρχείο) 5,33 MB Καθορισμός Διοικητικών διαδικασιών ΚΕΠ 1
22:33, 6 Μαΐου 2018 ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ.pdf (αρχείο) 312 KB Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Εγγύτερων συγγενών μέσω των Κ.Ε.Π 1
20:22, 6 Μαΐου 2018 Διαδικασία οδηγίες.pdf (αρχείο) 123 KB Διαδικασία οδηγίες 1
10:38, 6 Μαΐου 2018 Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Οικογενειακής κατάστασης.pdf (αρχείο) 212 KB Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 1
09:44, 6 Μαΐου 2018 ΚΥΑ 7728 ΦΕΚ 457 Β 2014.pdf (αρχείο) 272 KB Έκδοση Βεβαιώσεων οικογενειακής κατάστασης από τα Κ.Ε.Π της χώρας μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου. 1
19:29, 5 Μαΐου 2018 Aitisi xorigisis veveosis monimis katikias.pdf (αρχείο) 181 KB Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας 1
19:02, 5 Μαΐου 2018 ΚΥΑ 31547 9662 13-2-2018.pdf (αρχείο) 743 KB Απόδοση Α.Μ.Κ.Α σε διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο. Κ.Υ.Α 31547/9662/13-2-2018 1
18:45, 5 Μαΐου 2018 ΦΕΚ ΑΜΚΑ.pdf (αρχείο) 112 KB ΦΕΚ ΑΜΚΑ 1
10:37, 5 Μαΐου 2018 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜ ΚΥΑ.pdf (αρχείο) 272 KB   2