Εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων είναι ανεξάρτητος Διακλαδικός Σχηματισμός επιπέδου Ταξιαρχίας και υπάγεται στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων παρέχει στους Μαθητές της υψηλού επιπέδου στρατιωτική, ακαδημαϊκή και επιμορφωτική εκπαίδευση.

Εκπαίδευση

Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι νέοι Μαθητές πραγματοποιούν τη βασική στρατιωτική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την Πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα των διδασκόμενων κατά τάξη και τμήμα στρατιωτικών μαθημάτων προβλέπεται από τον Οργανισμό της Σχολής.

Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά το τέλος των Πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των Μαθητών-τριών, στην οποία συμμετέχουν οι τρεις πρώτες τάξεις της Σχολής. Η θερινή διαβίωση πραγματοποιείται στο Φάρο Ποσειδίου Χαλκιδικής, αρχίζει συνήθως στις αρχές Ιουλίου, και διαρκεί τρεις (3) εβδομάδες. Με το τέλος της δραστηριότητας αυτής τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος, και οι Μαθητές-τριες αναχωρούν για την καλοκαιρινή τους άδεια.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στα παρακάτω επτά τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

 • Ιατρική Σχολή
 • Κτηνιατρική Σχολή
 • Οδοντιατρική Σχολή
 • Τμήμα Φαρμακευτικής
 • Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
 • Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα και πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του. Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό τμήμα, 5 χρόνια για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό και 4 χρόνια για το ΣΣΝΣ, Οικονομικό και Ψυχολογικό.

Η επιμορφωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει διδασκαλίες επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια. Επιπλέον περιλαμβάνει:

 • Διδασκαλία Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα και προετοιμασία για λήψη πτυχίου, από ιδιώτες καθηγητές.
 • Οι πρωτοετείς Μαθητές πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Λαχανά, Ρούπελ, Μετέωρα, αρχαία Πέλλα, Βεργίνα και στο Άγιον Όρος.
 • Οι τριτοετείς Μαθητές της Σχολής πραγματοποιούν τετραήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην ΖΕ του Δ΄ΣΣ.
 • Οι τεταρτοετείς Μαθητές πραγματοποιούν εκπαιδευτικό ταξίδι στη Λάρισα.
 • Ομάδα Μαθητών της Σχολής με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Σπουδών εκδίδει το τριμηνιαίο, επιστημονικού περιεχομένου, περιοδικό, με τον τίτλο “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”

Τρόπος εισαγωγής

Η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μπορεί να γίνει μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου. Μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικά τεστ, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να εισαχθούν στη ΣΣΑΣ περιγράφονται στην Εγκύκλιο Διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

Σχετική Νομοθεσία

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο Διαταγή (ΕΔΥΕΘΑ Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) που εκδίδει κάθε χρόνο, περίπου στις αρχές Μαρτίου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ssas.gr και στην αντίστοιχη του ΓΕΕΘΑ www.geetha.mil.gr.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή να προσκομισθούν αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Πλήθωνος Γεμιστού 2, Τ.Κ. 54638, Θεσσαλονίκη.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

 • Δεν απαιτείται παράβολο

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου
2 Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου
3 Πιστοποιητικό γέννησης
4 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
5 Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Πανελλαδικές Εξετάσεις Γραπτές εξετάσεις (ακαδημαϊκού τύπου) Υπουργείο Παιδείας
2 Προκαταρκτικές Εξετάσεις Ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, αθλητικές Σ.Σ.Α.Σ.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς