Εκπαιδευτικές Άδειες Μελών ΔΕΠ

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Νόμος 1268/1682, Ν. 4009/2011
Εκπαιδευτικές Άδειες Μελών ΔΕΠ
Από ποιους παρέχεται ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
Σε ποιους παρέχεται ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 1268/1982,4009/2011
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 10
Κόστος σε ευρώ 0

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 1268/1682,

Εδώ παραθέτουμε τους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που διέπουν την Υπηρεσία με σύνδεσμο στα αντίστοιχα αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στο "Ανέβασμα Αρχείου".

Τρόπος διεκπεραίωσης

Εδώ περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο υποβολής, χειρόγραφό ή/και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Στις εφορίες και στην εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση από τον αιτούντα στο Τμήμα με συνημμένο

πρόγραμμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Στο Τμήμα, καθώς δεν υπάρχουν τομείς

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
1 Έγκριση συνέλευσης Τμήματος Γενική Συνέλευση Τμήματος
2 Έγκριση συνέλευσης Κοσμητείας Συνέλευση Κοσμητείας
3 Διαβίβαση φακέλου στο Τμήμα ΔΕΠ