Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εξέταση Μαθητή/τριας με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Από ποιους παρέχεται Σχολική Μονάδα Δ/θμιας Εκπ/σης
Σε ποιους παρέχεται Μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπ/σης (Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ)

Περιγραφή Υπηρεσίας

Προφορική εξέταση μαθητή/τριας με δυσλεξία-Απαλλαγή του/της από γραπτές εξετάσεις.

Σχετική Νομοθεσία

Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ. Α΄) , Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄),  Αρχείο:ΠΔ 12.2009.pdf

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφα

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έντυπο απλής αίτησης

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έντυπο απλής αίτησης Κατάθεση από τον κηδεμόνα/γονέα του/της μαθητή/τριας
2 Γνωμάτευση από το οικείο ΚΕΔΔΥ Κατάθεση από τον κηδεμόνα/γονέα του/της μαθητή/τριας
3 Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/τριας Εκδίδεται από το/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Κατάθεση αίτησης από τον/την κηδεμόνα/γονέα του/της μαθητή/τριας στη σχολική του/της μονάδα
2 Υποβολή γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ από τον/την κηδεμόνα/γονέα του/της μαθητή/τριας στη σχολική του/της μονάδα
3 Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης του/της μαθητή/τριας από το/τη διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας
4 Διαβίβαση όλων των παραπάνω στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Έλεγχος των δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα
6 Έκδοση απόφασης απαλλαγής
7 Υπογραφή της απόφασης από το/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
8 Κοινοποίηση της απόφασης στην αντίστοιχη σχολική μονάδα
9 Κοινοποίηση της απόφασης από το/τη διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας στον/στην κηδεμόνα/γονέα του/της μαθητή/τριας

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ-ΔΔΥ).

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Συμπληρώνετε μόνο εάν εμπλέκονται και άλλοι φορείς, αλλιώς αφαιρέστε αυτή την παράγραφο από το λήμμα.

Μητρώα που τηρούνται

Συμπληρώνετε στον πίνακα τα μητρώα που τηρούνται για την παροχή της υπηρεσίας, για κάθε μητρώο καταχωρείτε τον τίτλο του, εάν είναι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, τον συνολικό αριθμό καταχωρίσεων που περιέχει και εκτίμηση του αριθμού των νέων καταχωρίσεων ανά έτος.