Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Προκύρηξη μεταπτυχιακού προγράμματος Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
2 Κατάθεση αιτήσεων υποψηφίων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος 2 μήνες
3 Πρωτοκόλληση Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος 2 μήνες
4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου υποψηφίων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος και Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 1 εβδομάδα
5 Πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος 1 μέρα
6 Διενέργεια συνεντεύξεων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3 μέρες
7 Αξιολόγηση και μοριοδότηση φακέλου υποψηφίων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 15 μέρες
8 Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 1 μέρα
9 Επικύρωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γενική Συνελευση Τμήματος 1 μέρα
10 Ανάρτηση πίνακα επιτυχόντων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος 1 μέρα
11 Περίοδος ενστάσεων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος 5 μέρες
12 Εξέταση ενστάσεων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος 2 μέρες
13 Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος 1 μέρα
14 Εγγραφή επιτυχόντων Κανονισμός μεταπτυχιακού προγράμμματος Γραμματεία Τμήματος 15 μέρες
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26