Εποπτεία Αθλητικού Σωματείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εποπτεία Αθλητικού Σωματείου
Από ποιους παρέχεται Κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες
Σε ποιους παρέχεται Αθλητικά σωματεία
Νομοθετικό πλαίσιο Π.Χ. Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1 ημέρα
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις Για τα σωματεία Σκοποβολής χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.   τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του (οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τoν Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).     Κατάθεση απο τον αιτούντα
2 Απολογισμός παρελθόντος έτους Κατάθεση απο τον αιτούντα
3 Προϋπολογισμός νέου έτους Κατάθεση απο τον αιτούντα
4 Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους (στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ.). Κατάθεση απο τον αιτούντα
5 Στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση επιχορήγησης του Συλλόγου από κάποιο φορέα: α) αυτή θα προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο στην Υπηρεσία μας, μαζί με φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του αντίστοιχου Πρακτικού Δ.Σ. αποδοχής της επιχορήγησης, β) Ειδικός απολογισμός της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων (εάν υπάρχουν) εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. άρθρο 51 παρ.1 έως 8 του Ν.2725/99). Κατάθεση απο τον αιτούντα
6 Για Σωματεία σκοποβολής:α)Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και  φυσιγγίων, που εκδίδεται από την Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου), β)Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενων τα οποία χρήζουν αδείας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου, γ)στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση. Κατάθεση απο τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη αίτησης - - - Χειρωνακτικός -
2 Κατάθεση αίτησης & δικαιολογητικών - Αρμόδιος υπάλληλος - Χειρωνακτικός - e-protocol -
3 Ενημέρωση φακέλου του Συλλόγου - Αρμόδιος υπάλληλος - Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός -

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση της υπηρεσίας

Σχετικά Έγγραφα

1.Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.   τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του (οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τoν Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).

2.Απολογισμός παρελθόντος έτους.

3.Προϋπολογισμός νέου έτους.

4.Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους (στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ.).

5.Στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση επιχορήγησης του Συλλόγου από κάποιο φορέα: α) αυτή θα προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο στην Υπηρεσία μας, μαζί με φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του αντίστοιχου Πρακτικού Δ.Σ. αποδοχής της επιχορήγησης, β) Ειδικός απολογισμός της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων (εάν υπάρχουν) εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. άρθρο 51 παρ.1 έως 8 του Ν.2725/99).

Για Σωματεία σκοποβολής:

α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και  φυσιγγίων, που εκδίδεται από την Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).

β) ) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων,λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενων τα οποία χρήζουν αδείας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου.

γ) στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.

Σχετική Νομοθεσία

Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ