Ετήσια Τέλη Επιχειρήσεων Ζωοτροφών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ετήσια Τέλη Επιχειρήσεων Ζωοτροφών
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΑΤ

Σχετική Νομοθεσία

ΦΕΚ 2422Β΄/2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ

Τρόπος διεκπεραίωσης

χειρόγραφό και ηλεκτρονικό

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας επιχειρήσεων ζωοτροφών (Υπόδειγμα 4)

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

-100ΕΥΡΩ(ΜΕΧΡΙ 200 ΤΟΝΟΙ)

-300ΕΥΡΩ(ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 200-1000 ΤΟΝΟΙ)

-500ΕΥΡΩ(ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΤΟΝΩΝ)

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ: 

-300ΕΥΡΩ (ΜΕΧΡΙ 500 ΤΟΝΟΥΣ)

- 500 ΕΥΡΩ( ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 1000 ΤΟΝΟΙ)

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Κατάθεση από τον Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕ Ή ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

ΦΕΚ2422Β΄/2008 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ
2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1 ημέρα

3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΕΚ2422Β΄/2008 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ημέρα

4

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 1000 ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

ΦΕΚ2422Β΄/2008 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 Μήνας
5

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

- ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013)

- ΠΟΛ. 1150 15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β'/2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163) - ΠΟΛ. 1131 24/06/2015 (ΦΕΚ 1324/Β'/1-7-2015 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163)

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έως 1 Μήνα
6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ Ή ΟΧΙ

ΦΕΚ2422Β΄/2008 ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΧΡΙ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ
7

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΦΕΚ2422Β΄/2008 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΧΡΙ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

ΥΠ.Α.ΑΤ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ,ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ