Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θεώρηση Βιβλίων Αθλητικού Σωματείου
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Αθλητικούς συλλόγους
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 2- 3 ημέρες
Κόστος σε ευρώ 0
Σημειώσεις

Για τα σωματεία Σκοποβολής απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά.

2. Πριν απο οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία, ελέγχει το φάκελο του σωματείου που κρατείται στο αρχείο της και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Θεωρημενα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ & Δ.Σ τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του μπροεδρείου του ( οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται απο τον Πρόεδρο του Σωματείου ή απο τον νόμιμο αναπληρωτή του).

Αν το Δ.Σ παραμένει ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου δεν χρειάζονται τα παραπάνω αντίγραφα.

Κατάθεση απο τον αιτούντα
2 Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Πρακτικά Γ.Σ, Πρακτικά Δ.Σ, Βιβλίο εσόδων - εξόδων). Τα βιβλία για να θεωρηθούν θα πρέπει να αριθμούνται ανα σελίδα ή ανα φύλλο (εξαρτάται απο τον τύπο του βιβλίου) και να σφραγίζονται με τη σφραγίδα του σωματείου ανάμεσα στα δύο (2) φύλλα & θεωρημένα υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα & απο τον Ταμεία σε ότι βιβλίο αναφέρει οικονομικά στοιχεία. Κατάθεση απο τον αιτούντα
3 Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη άδεια κατοχής (τελευταίου εξαμήνου) πυροβόλων όπλων & φυσιγγίων απο τη Δ/νση Ασφαλείας ή απο την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του Αθλητικού Σωματείου (αν υπάρχει ήδη και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν αδείας απο την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται απο το Σωματείο (αν υπάρχει ήδη και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).\

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση προς τούτο (δίνεται απο την υπηρεσία για υπογραφή ξεχωριστό συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης).

Κατάθεση απο τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη αίτησης - - Χειρωνακτικός -
2 Κατάθεση αίτησης & δικαιολογητικών - Αρμόδιος υπάλληλος - e-protocol -
3 Θεώρηση βιβλίων - Αρμόδιος υπαλληλος - Χειρωνακτικός -

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός e-protocol

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

e-protocol

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση της υπηρεσίας

Σχετικά Έγγραφα

Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Μητρώο μελών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Πρακτικά Γ.Σ, Πρακτικά Δ.Σ, Βιβλίο εσόδων - εξόδων). Τα βιβλία για να θεωρηθούν θα πρέπει να αριθμούνται ανα σελίδα ή ανα φύλλο (εξαρτάται απο τον τύπο του βιβλίου) και να σφραγίζονται με τη σφραγίδα του σωματείου ανάμεσα στα δύο (2) φύλλα & θεωρημένα υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα & απο τον Ταμεία σε ότι βιβλίο αναφέρει οικονομικά στοιχεία.

Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη άδεια κατοχής (τελευταίου εξαμήνου) πυροβόλων όπλων & φυσιγγίων απο τη Δ/νση Ασφαλείας ή απο την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του Αθλητικού Σωματείου (αν υπάρχει ήδη και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν αδείας απο την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται απο το Σωματείο (αν υπάρχει ήδη και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).\

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση προς τούτο (δίνεται απο την υπηρεσία για υπογραφή ξεχωριστό συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης).

Σχετική Νομοθεσία

Ν.2725/99 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ