Θεώρηση γνησίου υπογραφής ατόμου που δεν δύναται να μετακινηθεί

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Θεώρηση γνησίου υπογραφής ατόμου που δεν δύναται να μετακινηθεί

Περιγραφή Υπηρεσίας

Συχνά υπάρχει ανάγκη να διεκπεραιώσει άτομο που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι λόγω ηλικίας ή ασθένειας κάποια υπόθεση με δημόσια αρχή, π.χ. διόρθωση παλαιών στοιχείων στο Taxis, τα οποία εμποδίσουν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών όπως το e-Ραντεβού του ΠΕ.ΔΥ. Ο μόνος τρόπος διεκπεραίωσης είναι να κάνει εξουσιοδότηση σε συγγενικό ή φιλικό άτομο. Η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος πρέπει να θεωρηθεί γιά το γνήσιό της από δημόσια αρχή, όπως ΚΕΠ, που επίσης δεν είναι δυνατό γιά ένα άτομο που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Η Αστυνομία και η Δημοτική Αστυνομία εξυπηρετούν πολίτες στέλνοντας έναν αστυνομικό στο σπίτι, ο οποίος θα βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής.

Σχετική Νομοθεσία

Εγκύκλιος Ελληνικής Αστυνομίας Νοέμβριος 2005.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο ενδιαφερόμενος να εξουσιοδοτήσει τρίτο άτομο γιά την διεκπεραίωση υπόθεσής του καλεί το 100, ζητώντας την αποστολή αστυνομικού στο σπίτι. Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας, μπορεί να αποσταλεί αστυνομικός σύντομα, ή να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο να καλέσει απ'ευθείας το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, ή την δημοτική αστυνομία.

Ο αστυνομικός έρχεται αυθημερόν ή σε διάστημα 1-2 ημερών, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του τμήματος, βλέπει τον ενδιαφερόμενο να υπογράφει την εξουσιοδότηση μπροστά του, και βεβαιώνει με τα στοιχεία του το γνήσιο της υπογραφής.

Ο ενδιαφερόμενος στέλνει τον εξουσιοδοτούμενο στον αξιωματικό υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος της περιοχής στο οποίο υπάγεται ο αστυνομικός αμέσως μετά την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Ο αστυνομικός υπηρεσίας σφραγίζει και υπογράφει την θεώρηση του γνησίου υπογραφής, και η εξουσιοδότηση είναι τώρα έτοιμη γιά χρήση.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αστυνομική Ταυτότητα εξουσιοδοτούντος Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Αστυνομική Ταυτότητα εξουσιοδοτουμένου Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Εξουσιοδότηση συμπληρωμένη

Διαδικασίες

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συμπλήρωση έντυπου εξουσιοδότησης ο εξουσιοδοτών
2 Επισύναψη φωτοτυπίας της ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος ο εξουσιοδοτών
3 Κλήση αστυνομικού οργάνου στο σπίτι (100 ή αστυνομικό τμήμα της περιοχής) αστυνομικό όργανο 1 ώρα με 2-3 μέρες, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του τμήματος
4 Υπογραφή της εξουσιοδότησης από τον εξουσιοδοτούντα παρουσία του αστυνομικού οργάνου, και επίδειξη της πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητάς του. ο εξουσιοδοτών
5 Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από το αστυνομικό όργανο με τα πλήρη στοιχεία του. Αναγράφονται τα εξής:

Βεβαιώνεται το ιδιόχειρο της υπογραφής (ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, η χρονολογία και η αρχή έκδοσης)΄΄ και ακολούθως ο τόπος, η χρονολογία, ο τίτλος, το ονοματεπώνυμο και ο βαθμός του οργάνου που ενεργεί τη βεβαίωση.

αστυνομικό όργανο
6 Σφράγιση/υπογραφή της εξουσιοδότησης από τον αστυνομικό υπηρεσίας του τμήματος της περιοχής αστυνομικός υπηρεσίας Αμέσως μετά την βεβαίωση γνησίου υπογραφής από το αστυνομικό όργανο
7 Επίδειξη από τον εξουσιοδοτούμενο της εξουσιοδότησης στην δημόσια υπηρεσία μαζί με την αστυνομική ταυτότητα του εξουσιοδοτούμενου ο εξουσιοδοτούμενος